Toshiba V000280560 CPU,2.3GHz,i7-3610QM,INTEL

Toshiba V000280560 CPU,2.3GHz,i7-3610QM,INTEL

  • Art.Nr.: E100418
  • TeilenummerV000280560
  • Lieferzeit:auf Anfrage
  • Preis 788,33 EUR
    inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Passt in Notebook:TOSHIBA LX830
SATELLITE L855
SATELLITE P875
SATELLITE P870
QOSMIO X870
Passt in Modell:PSKACE-02T00EGR, PSKACE-02T00EGR, PSPLBE-01600JGR, PSPLBE-01600JGR, PSPLBE-01H00JGR, PSPLBE-01H00JGR, PSPLBE-01J00JGR, PSPLBE-01J00JGR, PSPLBE-01Y00WGR, PSPLBE-01Y00WGR, PSPLBE-02J00JGR, PSPLBE-02J00JGR, PSPLBE-02P00JGR, PSPLBE-02P00JGR, PSPLBE-02S00JGR, PSPLBE-02S00JGR, PSPLBE-02U00JGR, PSPLBE-02U00JGR, PSPLBE-02X00JGR, PSPLBE-02X00JGR, PSPLXE-00X004GR, PSPLXE-00X004GR, PSPLXE-01C004GR, PSPLXE-01C004GR, PSPLXE-019004GR, PSPLXE-019004GR, PSPLXE-02C004GR, PSPLXE-02C004GR
Alternative zu:T000021770
H000041250
K000135230
V000271630
Sub-Part 1V000280560